Efektywność energetyczna

E – mobilność

Zero Emission Village

Sprzedaż energii

e – mobilność

Infrastruktura ładowania samochodów elektrycznych od kilku lat gwałtownie rozrasta się w Europie, pokrywając obecnie już jej większą część i umożliwiając Kierowcom coraz dalsze podróże (w tym międzypaństwowe). Niestety przyjazd tych Kierowców do Polski jest niemożliwy, ze względu na brak takiej infrastruktury w naszym kraju. Dokładnie z tego samego powodu, polscy Kierowcy rezygnują z szeregu korzyści płynących z zakupu samochodu elektrycznego i pozostają przy silnikach spalinowych. Brak infrastruktury ładowania, jest bowiem główną barierą powstrzymującą Kierowców od podjęcia decyzji o zakupie samochodu elektrycznego.

Tymczasem ceny takich samochodów konsekwentnie spadają. Pojazdy elektryczne odgrywają coraz większą rolę w planach rozwojowych miast. E-mobilność w Polsce dotyczy na razie głównie transportu zbiorowego, choć niektóre miasta starają się rozwijać infrastrukturę dla elektrycznych aut. Działania w kierunku rozwoju e-mobilności podejmuje wiele polskich miast. Zmiany można na razie zaobserwować poziomie lokalnym, dlatego kolejnym wyzwaniem dla Polski będzie wprowadzenie scentralizowanych projektów, zachęcających zarówno lokalne samorządy, jak i prywatnych użytkowników do zakupu elektrycznych pojazdów. Rozwój tej gałęzi strategi widzimy poprzez budowę komercyjnej sieci szybkiego ładowania jak i popularyzacje samochodów elektrycznych dzięki współpracy ze sklepami wielkopowierzchniowymi. Dodatkowo już dziś inwestycje wspierane przez Bank Gospodarstwa Krajowego mają obowiązek inwestowania w punkty ładowania samochodów.

W przypadku pojawienia się pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji

KONTAKT