Efektywność energetyczna

E – mobilność

Zero Emission Village

Sprzedaż energii

Efektywność Energetyczna

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Energochłonność Produktu Krajowego Brutto spadła bowiem blisko o 1/3. Nasze dokonania to przede wszystkim: przedsięwzięcia termomodernizacyjne wykonywane w ramach ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, modernizacja oświetlenia ulicznego czy też optymalizacja procesów przemysłowych. Nadal jednak efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest około 3 razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej.

Dodatkowo, zużycie energii pierwotnej w Polsce, odniesione do liczebności populacji, jest niemal 40 % niższe niż w krajach „starej 15”. Powyższe świadczy o ogromnym potencjale w zakresie oszczędzania energii w Polsce, charakterystycznym dla gospodarki intensywnie rozwijającej się. Nasze usługi polegają na kompleksowym podejściu do inwestycji, od koncepcji i projektowania po proces pozyskania finansowania i budowę. Tylko taka usługa gwarantuje inwestorowi pełne bezpieczeństwo powierzonych nam środków finansowych. Grupa docelowa to oprócz wspomnianych wcześniej firm i samorządów również rolnictwo, które dzięki inwestycją obniżającym koszty prowadzenia działalności mogą stać się bardziej konkurencyjne na rynku.

W przypadku pojawienia się pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji

KONTAKT